Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány

Alapítványunk 1991-ben létesült, mely 1999-ben közhasznú szervezetté alakult át.

Az alapítvány célja:

  • Az iskola oktatási eszközeinek korszerűsítése, a tehetséges tanulók képzésének elősegítése, az idegen nyelv oktatásának segítése, a diáksport és a hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
  • Szakkönyvek, folyóiratok beszerzése.
  • Németh László kitüntetésben részesülő kitűnő tanulók jutalmazása.
  • Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök segítése.
  • Zene-művészetoktatás támogatása.

Az Alapítvány nyitott, vagyonát gyarapíthatják hazai és külföldi magánszemélyek, vállalkozók, gazdálkodási szervezetek, intézmények, pénznemben nyújtott, illetve természetbeni adományai.

Az Alapítvány vagyonát külön e célra nyitott számlán kezeli és a pénzügyi, számviteli szabályok megtartásával könyveli, tartja nyilván.

Az Alapítvány kezelő szerve 5 fős kuratórium, melynek elnöke, titkára, egyik tagja iskolán kívüli személy, 2 tagja pedig az iskola tanára.

A Kuratórium dönt az Alapítvány vagyonának felhasználásáról.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart, melyről jegyzőkönyvet készít.

Kérjük, hogy támogassa iskolánk Alapítványát az előző évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt.

Alapítványunk adószáma: 18675809-1-13

Alapítványunk számlaszáma: 10103898-11190145-00000008, Budapest Bank

Rendelkező nyilatkozat útmutatója
Letölthető rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról

Köszönettel:

Jerneiné Fülöp Judit, a a kuratórium elnöke